Intézményi fenntartó
Kapcsolatok
Iskolánkról
Aktuális
Digitális iskola
Kéttannyelvű oktatás
Örökös ökoiskola
Komposztvetélkedő 2020
Ökoverseny 2020/21
Komposztvetélkedő 2019
Ökoverseny 2019/20
Vízvetélkedő 2019
Komposztvetélkedő 2018
Ökoverseny 2018/19
Vízvetélkedő 2018
Komposztvetélkedő 2017
Ökoverseny 2017/18
Föld Napja
Fenntarthatósági hét
Vízvetélkedő 2017
Ökoverseny 2016/17
Komposztvetélkedő 2016
Vízvetélkedő 2016
Komposztvetélkedő 2015
Ökoverseny 2015/16
Vigyázz a Földre
Föld Napja
Víz Világnapja
Környezetvédelmi Nap
Komposztálás Napja
Öko napló verseny
Vadonverseny
British Council Partneriskola
Emelt szintű sportoktatás
Tankönyvek
Leendő elsősök
A tanév rendje
Dátumok, események
E-napló
Erkölcstan és hittan
Ebédbefizetés
Programok, fakultációk
Dokumentumok
Különös közzétételi lista
Tanulmányi eredmények
Nyelvvizsgák
Kompetencia mérés
Táborok
Verseny eredményeink
Alapítvány
Nemzetközi projektek
Szmk oldala
Osztályképek
Velünk történt
Diák Sport Egyesület
Terembérlet
Magántanulói jogviszony
Határtalanul
Hasznos linkek

Örökös Ökoiskola

 

 
Az iskola a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ részeként 1985-ben kezdte meg működését Újpesten, Káposztásmegyeren. Ez a szervezeti forma 2012. augusztus 31-ével fenntartói döntés alapján megváltozott, az ÁMK nevelési, oktatási, közművelődési egységei egymástól független szervezeti keretek között folytatták munkájukat. Iskolánk önálló szervezetként Újpesti Karinthy Frigyes Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola néven működik

A Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Általános Iskolája 2005. június 3-án elnyerte az ÖKOISKOLA cím és logo használatának jogát 3 évre, amely az iskola-fenntartási, iskolafejlesztési és pedagógiai munka legmagasabb szintű állami elismerése.Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által felkért bírálóbizottság döntése értelmében iskolánk továbbra is viselheti az ÖKOISKOLA címet a 2009-2012 közötti időszakban.Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium döntése értelmében a Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskolája, a 2012-ben benyújtott sikeres pályázatának eredményeként, visszavonásig jogosult az Örökös Ökoiskola cím és logo használatára.Örökös Ökoiskola oklevél átadó ünnepség 2012. június 9-én.Turnerné Gadó Ágnes – iskolaigazgatóAz Újpesti Napló című helyi újságban megjelent cikk címe: Örökös Ökoiskola lett a Karinthy.

Újpest honlapján is megtalálható a tudósítás.

Az Újpesti Közéleti Televízió Híradójában adásba került egy riport, melynek címe: Örökös Ökoiskola elismerés Újpesten.

Környezeti nevelésünk célja, hogy elősegítse az általános iskolai korosztály környezettudatos szemléletének, magatartásának, életvitelének kialakulását. Ezzel érhető el, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen majd tevékenységében, döntéseiben alkalmazni, érvényesíteni ezt a szemléletet és ismeretanyagot a fenntarthatóság érdekében.

Alsó tagozatban a környezeti nevelés alapja a természetismeret, amely a közvetlen élményszerzésen keresztül alakítja ki a helyes cselekvésre késztető, pozitív viszonyulást a természeti értékekhez, azok védelme érdekében.

Felső tagozatban célunk a környezetvédelem iránti érdeklődés fenntartása, a globális környezeti rendszerek és azokat veszélyeztető tényezők megismertetése, a fenntarthatóság elveinek megtanítása. Ezek megvalósítása érdekében a környezeti nevelés beépül a természettudományos tantárgyakba: természetismeret, biológia, földrajz, kémia és fizika.

Ökoiskola beszámolók

Környezetvédelmi projektek, versenyek és programok