Intézményi fenntartó
Kapcsolatok
Iskolánkról
Aktuális
Digitális iskola
Kéttannyelvű oktatás
Örökös ökoiskola
British Council Partneriskola
Emelt szintű sportoktatás
Tankönyvek
Leendő elsősök
A tanév rendje
Dátumok, események
E-napló
Erkölcstan és hittan
Ebédbefizetés
Programok, fakultációk
Dokumentumok
Különös közzétételi lista
Tanulmányi eredmények
Nyelvvizsgák
Kompetencia mérés
Táborok
Verseny eredményeink
Alapítvány
Nemzetközi projektek
Szmk oldala
Osztályképek
Velünk történt
Diák Sport Egyesület
Terembérlet
Magántanulói jogviszony
Határtalanul
Hasznos linkek

A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE
2020-2021

 

Jogszabályi háttér:

  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
  • A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény
  • 16/2013. (II.28) EMMI rendelet a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
  • 4/2013 (I.11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolákról

További lehetőségek:

Az önkormányzat támogatja a két tannyelvű oktatás szaktárgyi könyveinek beszerzését. Az igénybevétel feltétele az állandó újpesti lakcím, megfelelés esetén a támogatás a következő nyomtatványon igényelhető.

Egyéb meghatározó dokumentumok:

Az iskola pedagógiai programja és helyi tanterve.

Ingyenes tankönyvellátás:

2018. szeptember elsejétől az 1-8. évfolyam tanulói.

Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk:

  • tankönyvkölcsönzéssel,
  • használt könyvek biztosításával,
  • az állami normatíva felhasználásával biztosítja.

Az ingyenes tankönyvellátásban részesült tanulóktól a használt tartós tankönyveket (munkafüzeteket nem) összegyűjtjük a tanév utolsó hetében, ezek könyvtári példánynak minősülnek.

A 2020-21-es tanév tankönyv listája

Kérem, amennyiben valamelyik könyvet nem kéri azt a lista visszaküldésével, a nem kívánt könyv áthúzásával az iskolatitkar@karinthyisk.hu e-mail címre május 5-ig visszaküldeni szíveskedjen. A visszaküldött lapra gyermeke nevét és jövő évi osztályát kérem, tüntesse fel.

Fizetés módja:

Azok a tanulók, akik nem részesülnek támogatásban, az iskolatitkárnál az első tanítási napon fizetik ki az előre megállapított kéttannyelvű tankönyvekért járó összeget.