Intézményi fenntartó
Kapcsolatok
Iskolánkról
Aktuális
Digitális iskola
Kéttannyelvű oktatás
Örökös ökoiskola
British Council Partneriskola
Emelt szintű sportoktatás
Tankönyvek
Leendő elsősök
A tanév rendje
Dátumok, események
E-napló
Erkölcstan és hittan
Ebédbefizetés
Programok, fakultációk
Dokumentumok
Különös közzétételi lista
Tanulmányi eredmények
Nyelvvizsgák
Kompetencia mérés
Táborok
Verseny eredményeink
Alapítvány
Nemzetközi projektek
Szmk oldala
Osztályképek
Velünk történt
Diák Sport Egyesület
Terembérlet
Magántanulói jogviszony
Határtalanul
Hasznos linkek

Sportoktatás bevezetése a 2014-15-ös tanévtől
 

Az angol két tanítási nyelvű oktatás mellett jól megfér a testnevelés órákba beépített intenzív sportolási lehetőség. Az aktív életmód a tanulási és szociális kompetenciák fejlődését is segíti, az egészséges életmódra felkészítés kihat a gyermek további életvitelére is.

Néhány általános adat:
[1]

 • 1994/95-ben kb. 20 ezer 7-19 éves korú fiatal vizsgálatát végezték el, mely szerint a gyerekek fizikai állapotának fejlődése a lányoknál 15,5 év, fiúknál 16,5 év körül befejeződik.
 • 2000-től a központi adatfeldolgozásra visszaküldött és feldolgozott (kb. másfélmillió) adat szerint: a fiúk 18 éves korban elért pontértéke visszaesik a 13,5 éves korban elért szinthez; a lányok általános fizikai teherbíró-képességének fejlődése 7-11 éves korig a legintenzívebb, 13 éves korban a legmagasabb, majd enyhén ingadozik, 18 éves korukra visszaesnek a 10-11 korban megszerzett szintre.

Célunk:

 • tanulói állóképesség intenzív, hosszútávra szóló fejlesztése;
 • mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése;
 • sportágak megismerése, gyakorlásának beépítése a testnevelés órákba szakemberek segítségével;
 • a testnevelés órák hatékonyságának növelése;
 • helyi speciális lehetőségek minél jobb kihasználása;

A profilbővítés okai:

 • A 2013-as tanulói állóképesség felmérés (Hungarofit) alapján a gyerekek egy részének állóképessége a kifogásolható, gyenge, igen gyenge kategóriában van. Ennél jobb értéket elsősorban azok a gyerekek produkáltak, akik hetente legalább két alkalommal valamilyen szervezett sportfoglalkozáson vesznek részt. Az országos átlag ugyanezt a képet mutatja.
 • Iskolánk mellett megnyílt egy uszoda és egy műfüves sípálya, van műfüves sportpályánk, labdás sportokra is alkalmas tornatermünk, balett terem, azaz az infrastrukturális feltételek adottak. A Káposztásmegyeri Sport-és Szabadidőközpont futball szakosztálya, Megyeri Tigrisek Kosárlabda Szakosztálya és az UTE Úszó Szakosztály támogat minket, tanórai keretek között tartanának szakemberek sportfoglalkozásokat. Az évenkénti Hungarofit méréssel a foglalkozások hatékonysága, eredményessége mérhető.
 • Évek óta visszatérő igényként merül fel az aktívabb intézményi szervezésű sport lehetősége, miután az egész napos tanítás mellett a gyerekek időben már nem terhelhetők tovább. A 3+2 testnevelés órái szerkezettel az aktívabb sportéletre találtunk megoldást. A fentieken túl a szülőknek is nagy segítség az iskolai tanórai keretek között szervezett sportoktatás, miután nem kell gyermekeiket tanítási időn túl edzésekre vinni.
 • A tanulók igényeik szerint az adott sportfoglalkozásokból tanítás után a DSE és a szakágak közötti megállapodás alapján további edzéseken vehetnek részt.
 • A program bevezetését az önkormányzat és a tankerület is támogatta, támogatja.

Sportoktatás bevezetésének módja:

 1. A 2014-15-ös tanévtől felmenő rendszerben az első évfolyamtól kezdődően vezettük be.
 2. Az első választás két tanévre szól, ennyi idő alatt már elsajátíthatóak a sportág alapjai. A továbbiakban mód van a folytatásra vagy egy újabb, az életkornak megfelelő sporttevékenység megismerésére. Ennek megfelelően az itt töltött nyolc év alatt többféle lehetőséget próbálhatnak ki a gyerekek, nagyobb esélyt kapnak tehetségük kibontakoztatására, felismerésére.
 3. A választható sportágak minden esetben a személyi feltételektől függenek. Terveink szerint a következő lehetőségek közül lehet választani:
Bővebb információ a fenti linkekre kattintva érhető el.

A jelentkező gyerekek szüleinek 3 sportágat kell fontossági sorrendbe állítani, miután a csoportok létszáma korlátozott.

Lehetőség lesz a különböző sportágakban versenyeken való részvételre, mely jó motiváció. A nevezéseket az egyesület és az iskolai DSE [2]közösen teszi meg. Ennek feltétele, hogy a tanulók DSE tagok legyenek.
 

Az eltelt időszak alatt eredményeink kézzel foghatóak:

 • Országos diákolimpiai döntőkig jutottunk el úszásban, kosárlabdában, mezei futásban.
 • Évről évre előrébb lépünk a diákolimpiák ranglistáján.
 • A tanulók mért állóképessége folyamatosan javul. (Netfit mérés)
 • Tanulóinknak 50%-a leigazolt egyesületi tag, versenyző egy olyan iskolában, ahol nem a sport az első számú kiemelt feladatunk.[1] dr. Fehérné dr. Mérey Ildikó, főiskolai docens

[2] Diáksport Egyesület