Intézményi fenntartó
Kapcsolatok
Iskolánkról
Aktuális
Digitális iskola
Kéttannyelvű oktatás
Örökös ökoiskola
British Council Partneriskola
Emelt szintű sportoktatás
Tankönyvek
Leendő elsősök
A tanév rendje
Dátumok, események
E-napló
Erkölcstan és hittan
Ebédbefizetés
Programok, fakultációk
Dokumentumok
Különös közzétételi lista
Tanulmányi eredmények
Nyelvvizsgák
Kompetencia mérés
Táborok
Verseny eredményeink
Alapítvány
Rendelkező nyilatkozat
Közhasznúsági jelentés
Nemzetközi projektek
Szmk oldala
Osztályképek
Velünk történt
Diák Sport Egyesület
Terembérlet
Magántanulói jogviszony
Határtalanul
Hasznos linkek

Kincskereső Kisködmön Alapítvány

 

Az iskola vezetése, a pedagógusok, szülők igyekeznek minden lehetőséget megragadni, hogy az idejáró nebulók mind többet és jobbat kapjanak az oktatás-nevelés nagy tortájából. Ezt a törekvést ismerték fel a szülők akkor, amikor 1995-ben létrehozták az iskola alapítványát, s mottóul választották a következőt, "Szemünk fénye a gyermek". Ezt vallják azok a szülők, akik ráéreztek a közös tenni akarás élményére, s tudják, hogy csak közös erővel tudjuk elérni a kitűzött célokat.

Az ALAPÍTVÁNY - utalva a nevére - valóban "kincsekké" alakítja a jó szándékú adakozásokat, olyan beruházásokat indít el, melynek haszonélvezői valóban és csak a gyermekek, gyermekeink.

 

Nagyon sok segítséget kapunk a szülőktől, az adó 1%-ának felajánlásából kapott pénzzel tudjuk fejlesztéseinket végrehajtani. Elsődleges célunk olyan eszközök, bútorok megvásárlása, programok támogatása, melynek minden tanulónk haszonélvezője.

 

A fejlődés nyomon követhető az alábbi - teljesség igénye nélkül összeállított - táblázatunkon:

 

1995 - az alapítás éve

 

1996 - könyvek, írásvetítő, magnó és televízió vásárlása

 

1997 - könyvek, számítógépek, szemléltetőeszközök, versenyek jutalmazása

 

1998 - szemléltetőeszközök, audiovizuális termékek vásárlása

 

1999 - fénymásoló gép, műszaki fejlesztés, könyvek vásárlása

 

2000 - nyomtató, függönyök, táblák, írásvetítő vásárlása

 

2001 - tanulmányi verseny díjazása, térképek, nyelvoktatáshoz magnók vásárlása

 

2002 - termek felújítása, magnók, vetítővásznak, diavetítő táblák, jutalomkönyvek, függönyök vásárlása

 

2003 - természettudományi terem felújítása, padok, székek, írásvetítők, könyvek vásárlása, az első jótékonysági bál

 

Ilyen volt/ilyen lett:

 

  

  

 

2004 - tantermi bútorok cseréje, iskolaudvar korszerűsítése, táborozások segítése

  

 

 

2005 - multimédiás nyelvi labor kialakítása

 

 

 

2006 - oktató DVD-k, audiovizuális eszközök, szemléltetőeszközök beszerzése, könyvtárfejlesztés

 

 

2007 - képzőművészeti terem bútorainak lecserélése, korszerűsítése, szerepvállalás egy interaktív táblás terem kialakításában

 

2008 - Ebben az időszakban vásároltunk több kanapét, amit a gyerekek szünetekben, szabadidőben azóta is szívesen használnak. Hozzájárultunk a földszinti blokk felújításához, a könyvtárba új bútorokat vásároltunk.

 

2009 - Digitális tananyagok beszerzése, a 2. digitális tábla megvétele volt a cél, mely meg is valósult. Az intézményi költségvetéshez hozzájárulva tudtunk beszerezni az óvodai blokkban tanuló diákok számára öltözőszekrényeket.

 

2010 - Projektorok, számítógépek beszerzése, digitális tananyagok vásárlása

 

2011 - Lépcsőfeljárók felújítása, könyvtárfejlesztés, kulturális rendezvények támogatása

 

2012 - További három interaktív tábla, projektorok vásárlása, projektek támogatása, tároló szekrények beépíttetése a diákok felszeréseinek biztonságos elhelyezésére

 

2013  - Három új tanterem technikai felszerelése (projektorok, számítógépek), új bordásfalak vásárlása, anyanyelvi lektor lakás bútorzatához hozzájárulás, táblák vásárlása, programok költségei (mesemondó meghívása, Halloween, diáknap)

 

2014 - Egy újabb interaktív terem teljes felszerelése (tábla, projektor, számítógép), programok támogatása, tollaslabda pályák kialakítása, év végi diák jutalmazások (évfolyam tanulója, tanulmányi versenyek)

 

2015 - Az intézmény 30 éves fennállásának megünneplése, közös
színházlátogatás

2016 - színpadtechnikai eszközök beszerzése, hangosítás kialakítása

2017 - multimédiás, interaktív eszközök beszerzése, a meglévők javíttatása,
fejlesztése

A fentieken túl folyamatosan költünk szemléltetőeszközök, tanulást segítő könyvek, CD-k, DVD-k és CD-ROM-ok beszerzésére. Évek óta az alapítvány hozzájárul a tantermek függönyeinek megvásárlásához, egyéb technikai eszközök beszerzéséhez, mint pl. írásvetítő. Az év végi jutalmak (tanulmányi versenyek, évfolyam tanulói), díjak szintén alapítványi támogatással kerülnek megvásárlásra.

 

Alapítványunk a pénzügyi támogatáson kívül szívesen fogad minden olyan eszközt, műszaki cikket, mely megkönnyíti gyermekeink életét, megnyitja azokat a lehetőségeket, melyekről esetleg pénz illetve eszköz hiányában eddig le kellett mondanunk.

 

Az alapítvány kiemelt rendezvénye a tavaszi jótékonysági bál , ahol amellett, hogy lehet táncolni, bálozni, a bevételből fejlesztésre is jut. Ennek eredménye lett az elmúlt években a természettudományi tanterem korszerűsítése, az iskolaudvar felújítása, a nyelvi labor kialakítása és sok oktatásunkat segítő, a tanulást megkönnyítő szemléltetőeszköz beszerzése.

 

Az elmúlt  bálok hangulatáról a következő képek  adnak ízelítőt.

 

Az alapítvány neve: Kincskereső Kisködmön Alapítvány
Címe :1046 Budapest Hajló utca 2.
Egyszámlaszáma: 11704007-20550703

 

A belső egyensúly - amit egy adakozó érezhet- a köszönetünk mellett a fizetség azoknak, akik támogatják alapítványunkat, azaz a diákokat.

 

Tisztelettel az alapítók:
Gajdos Pál és Walch Ottó

lap tetejére